ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Υποθήκες

Όλες οι εμπορικές τράπεζες προσφέρουν δυνατότητα δανειοδότησης σε Ευρώ ή άλλο ξένο νόμισμα για την αγορά ακινήτου. Η δανειοδότηση μπορει να γίνει με υποθήκη ή με εγγυητική επιστολή.

Γενικές πληροφορίες
  • Το δάνειο μπορεί να είναι σε ξένο νόμισμα (π.χ. Ελβετικό φράγκο, στερλίνα, γιέν κτλ.)
  • Συστήνεται το δάνειο να είναι στο νόμισμα το οποίο έχεις εισοδήματα έτσι ώστε να μειωθεί η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο κατά την περίοδο αποπληρωμής του δανείου.
  • Για ξένο νόμισμα ο μέγιστος χρόνος αποπληρωμής είναι τα 30 χρόνια.
  • Για δάνειο σε Ευρώ η περίοδος αποπληρωμής μπορεί να είναι και μέχρι 40 χρόνια.
  • Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης μπορεί να είναι και μέχρι και το 80% της αξίας του ακινήτου.li>
  • Το δάνειο μπορεί να πληρώνεται σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις.
Εξασφαλίσεις για το δάνειο:
  1. Υποθήκη που να επιβαρύνει το ακίνητο ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμη ο ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από τον πωλητή / επιχειρηματία ανάπτυξης γης για την έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας.
  2. Εκχώρηση ασφάλεια ζωής.
  3. Προσωπικές εγγυήσεις (εάν κριθεί απαραίτητο).