ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Διαδικασία Αγοράς
(1) Κράτηση του ακινήτου πληρώνοντας € 2,000 έτσι ώστε να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά άμεσα και να εξασφαλίσετε την τιμή του στη τιμή αυτής της ημέρας.

(2) Δημιουργία πληρωμής των δόσεων. Συνήθως γίνεται με βάση το στάδιο κατασκευής του κτηρίου αν και είναι δυνατό να συμφωνηθεί διαφορετικός τρόπος πληρωμής. Είναι όμως σύνηθες κατά την υπογραφή του συμβολαίου να πληρώνεται ένα ποσό μεταξύ 20%-30% της τιμής της αγοράς.

(3) Το συμβόλαιο αγοράς θα ετοιμαστεί με βάση τον τρόπο πληρωμής των δόσεων που έχει συμφωνηθεί.

(4) Το συμβόλαιο θα δοθεί σε εσάς ή θα σταλεί (με fax ή email) για έγκριση.

(5)Μόλις γίνει η έγκριση του συμβολαίου μπορεί να υπογραφεί.

(6) Μετά την υπογραφή του συμβολαίου και την πληρωμή της συμφωνηθείσας προκαταβολής θα γίνει η χαρτοσήμανση του συμβολαίου στο γραφείο του φόρου εισοδήματος (δες την σελίδα με φορολογία ακινήτων).

(7)Μετά την χαρτοσήμανση θα καταθέσουμε το συμβόλαιο στο κτηματολόγιο. Η διαδικασία αυτή αποκαλείται “Ειδική Εκτέλεση” και εμποδίζει τον πωλητή να επαναπωλήσει το ακίνητο σε άλλο αγοραστή πριν την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας.

(8) Συνάντηση με τον διακοσμητή/τρια του γραφείου μας για να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Μπορεί να σας βοηθήσει με την επιλογή των υλικών, την εσωτερική διακόσμηση, εσωτερικές αλλαγές κτλ.

(9) Θα σας αποστέλλονται ανά διαστήματα αναφορά για το στάδιο κατασκευής του ακινήτου σας, συμπεριλαμβανομένου και φωτογραφίες εφόσον επιθυμείται.

(10) Μετά την αποπεράτωση του ακινήτου θα αποκτήσετε την πλήρη κατοχή του.

(11) θα σας παρασχεθεί 3 χρόνια εγγύηση ποιότητας από την ημέρα παραλαβής του ακινήτου. Το τμήμα συντήρησης της Pandomus θα σας εξυπηρετήσει με τυχόν προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και μετά την λήξη των 3 χρόνων εγγύησης.

(12) Μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας αμέσως μόλις εκδοθούν οι ξεχωριστοί τίτλοι ιδιοκτησίας.