Επικοινωνια

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Μήνυμα

Διεύθυνση γραφείου:
Pandomus Property Developers Ltd
Λεωφ. Μακεδονίας 51,
Μέσα Γειτονία
Λεμεσός- Κύπρος
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:

P.O.Box 70508 CY 3800
Att. Christos Panagi

T +357 25 82 43 82
F +357 25 82 43 83
info@pandomus.com.cy